Info

IhmeFilmi -

laatuelokuvia nuorille!

 

IhmeFilmi ry on toiminut elokuvakasvatuskentällä jo yli vuosikymmenen ajan. Tavoitteena on edistää elokuvahistorian tuntemusta nuorten keskuudessa sekä vahvistaa elokuvan asemaa osana koulujen laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia.

IhmeFilmin toiminnan tavoitteet

 

● Elokuvahistorian tuntemukseen pohjautuvan kulttuuriperinnön vaaliminen ja nuorten elokuvasivistyksen lisääminen nykypäivän sirpaleisessa mediaympäristössä

● ​Elokuvataiteen aseman parantaminen kouluopetuksessa muiden opetettavien taideaineiden rinnalla

● Elokuvakasvatuksen hyödyntäminen osana monilukutaitoa

 

● Opettajien tukeminen elokuvakasvatuksen integroimisessa osaksi omaa opetusta

 

● Elokuvan mahdollisuuksien soveltaminen suomen kielen ja kulttuurin opiskeluun monipuolistaen samalla S2-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien kieliopintoja

 

● Elokuvakasvatustoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Suomessa ja kansainvälisellä tasolla

Yhdistyksen tausta

 

IhmeFilmi-hanke aloitti vuonna 2008 ja itsenäinen yhdistys IhmeFilmi ry perustettiin vuonna 2011. IhmeFilmi syntyi vastaamaan tuon ajan klassikkoelokuvien heikkoon saatavuuteen ja nuorten lähes olemattomaan elokuvahistorian tuntemukseen. 

IhmeFilmin ensimmäinen ja pitkäikäisin hanke oli oma IhmeFilmit -elokuvasarja. Se koostui 5 - 10 elokuvasta, jotka olivat tilattavissa kouluille maksutta. IhmeFilmi -sarja jäi pois valikoimasta vuonna 2020.

IhmeFilmi-sarjan oppimateriaalit ovat saatavilla “Oppimateriaalit”-sivulla.

Vuonna 2016 IhmeFilmi liittyi yhteiseurooppalaiseen CinEd (Cinema Education) -hankkeeseen. Sen myötä suomalainen elokuvakasvatuskenttä on saanut käyttöönsä jatkuvasti laajenevan elokuvakirjaston verkossa. 

CinEdin myötä IhmeFilmi on vahvistanut asemaansa kansainvälisenä yhteistyökumppanina ja elokuvakasvatuksen asiantuntijana. 

Maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattu IhmeSuomi -hanke pilotoitiin niin ikään vuonna 2016. IhmeSuomi kertoo Suomesta, suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista elokuvan keinoin. Tarkoitus ei ole päntätä elokuvahistoriaa, vaan kohdata kysymys suomalaisuudesta hauskalla ja elämyksellisellä tavalla. 

Hankkeessa on ollut mukana yhteensä viisi elokuvaa oppimateriaaleinen, jotka ovat olleet S2-opettajien käytössä. Oppimateriaalit käsittelevät muun muassa kieltä, kulttuuria ja historiaa. Tuottamistehtävien kautta nuoret pääsevät pohtimaan myös omaa identiteettiään, haaveitaan ja tulevaisuuttaan. 

IhmeSuomi-hankkeen kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla “Oppimateriaalit” - sivulla.

IhmeFilmin

hallitus 2021 - 2023

 

  • Annika Andersson (puheenjohtaja)

  • Annu Suvanto

  • Antti Setälä

  • Elina Vitkala

  • Kaisa Kukkola

  • Mia Öhman

  • Katja Särkkä (varajäsen)

Yhteystiedot

IhmeFilmi ry

Mette Lagerstam, toiminnanjohtaja, 

p. 045 6674 217  

info(at)ihmefilmi.fi

Postiosoite:

IhmeFilmi ry

Bulevardi 31 B / U312

00180 Helsinki

Ota yhteyttä

Kiitos viestistä!

IhmeFilmin toimintaa tukevat

IhmeSuomen-logot.png
Näyttökuva 2020-10-12 kello 13.59.19.p
Europe-Créative-Média-1-768x200.jpg